Hírek, aktualítások: Környezettan részképzés

Cím

Környezettan részképzés 

Szöveg

RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS KÖRNYEZETTANBÓL!

 

 

Képzés diplomás, nem földrajz, környezettan szakot végzettek részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem földrajz, környezettan szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a környezettan tanári MA-képzésre, ha előtte maximum két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el környezettanból. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható.
 

A képzés kezdete: 2010. szeptember
A képzés ideje: 2010/2011. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
 
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a
fistvan@ttmk.nyme.hu címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természetföldrajz Tanszék címére: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.

Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 25.
 
A képzés kezdőpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők. 

 

A jelenkzési lap és szerződés letölthető:

 

http://www.bdf.hu/Students.aspx?RootFolder=%2fDocsStudents%2fR%c3%89SZISMERET&View=%7bF98DCCAF%2d0747%2d4C24%2d9C88%2d29CA88545CB4%7d

Elévülés

2010.11.30. 

Év

2 010 

Hónap

Mellékletek
létrehozta: Schlaffer Roland  a következő időpontban: 2010.07.29. 11:23 
Utolsó módosítás: Schlaffer Roland  2010.07.29. 11:23