Navigációs hivatkozások átugrása
Home
Dokumentumok
HálótervekExpand Hálótervek
Szakismertető 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
FÖLDRAJZ

Intézet neve: Földrajz és Környezettudományi Intézet
Tanszékek nevei: Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék, Természetföldrajz Intézeti Tanszék és Földtan Intézeti Tanszék
Kapcsolattartó: Schläffer Roland
Telefon: 94/504-346
E-mail: sroland@ttk.nyme.hu
Web oldal: http://ttk.nyme.hu/fldi/foldrajz

Az alapszak általános célkitűzései:

A hallgatók modern természettudományos szemléleten alapuló ismeretekkel, készségekkel, képességekkel rendelkezzenek. Képesek legyenek megérteni a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezetben lezajló folyamatokat. A természet- és társadalom-földrajzi rendszer ismeretében értelmezik a törvényszerűségeket. Feltérképezik a földrajzi folyamatokat, illetve térbeli adatokat elemeznek. A gyakorlati képzés során elsajátítják a térbeli jelenségek mérését, adatfelvételét és az adatok feldolgozását.

A képzésről:

A földrajzi ismeretek széleskörű mind természettudományos mind pedig társadalomtudományi megalapozása folyik az alapszakon. Az első négy félév képzési programjában az alapozó- (földtan, természeti- és társadalomföldrajz, térképészet, hidrogeográfia stb.) az ötödik, hatodik félévekben főleg a leíró földrajzi tárgyak oktatása folyik. A negyedik félévtől lehetőség nyílik szakirány felvételére. A képzést több labor- és terepgyakorlat teszi gyakorlatorientálttá. A terepbejárások során megismerkednek hazánk és a környező országok tájaival.

Szakirányok:

Válaszható szakirányok: lehetőség van az alapképzés során a település- és területfejlesztési szakirány választására. Azok a hallgatók, akik ezt a szakirányt választják, főként a társada-lomföldrajzi ismeretekben mélyülnek el, ismereteiket elsősorban települési, kistérségi szinten tudják kamatoztatni. Lehetőség kínálkozik az országjárás-vezető szakirány választására, ami hazánk természeti és társadalmi értékeit ismerteti meg.

Érettségi követelmények:

Kettőt kell választani a következő tárgyak közül: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek).

Képzési idő: 6 félév

Önköltség összege: 175.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Geográfus szakon és annak különböző szakirányain, Szombathelyen, illetve Sopronban környezettudomány szakon találnak lehetőséget a további ismeretszerzésre.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A közigazgatás különböző szintjein és az önkormányzatoknál, a gazdaság, statisztikai, természetvédelem és vízügy területén, ahol különösen jól kamatoztathatják települési, környezeti vagy akár turisztikai szakismereteiket. A turisztikai szektor, a gyorsan bővülő területfejlesztési- és pályázatírási piac is számos lehetőséget kínál az Európai Unió minden országában.