Navigációs hivatkozások átugrása
Home
Dokumentumok
Szakismertető 
Intézet neve: Földrajz- és Környezettudományi Intézet
Kapcsolattartó:  Dr. Baranyai Gábor
Telefon: 94/504-443
E-mail: baranyai.gabor@ttk.nyme.hu

A képzés általános célkitűzései:

A környezettechnológiai iparnak Magyarországon a következő évtizedekben az egyik legfontosabb területe a hulladékgazdálkodás lesz. Hazánk környezeti állapota és a környezetvédelmi ipar prognosztizált fejlődése valós piaci igényeket teremt a hulladékgazdálkodás területén. A korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése iránti igény mind a települési, mind az ágazati hulladékgazdálkodás terén fokozottan jelentkezik

A képzésről:

A hulladék-gazdálkodási technológus szakképzés keretén belül olyan szakembereket kívánunk képezni, akik hulladékgazdálkodási ismeretek birtokában képesek a településen, illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés során keletkező hulladékok gyűjtését, kezelését, hasznosítását és ártalmatlanítását a gazdasági és környezetvédelmi igények korszerű, európai színvonalú összehangolásával megoldani. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek.

Szakirányok és szakterületi specializációk:

Szakterületi specializációk: élelmiszeripari, kommunális és állattenyésztési vonalon történnek.A hallgató megismeri az egyes szakterületekhez tartozó szervező, tervező és ellenörző tevékenységek lényegét, módszereit, a szakterületeken keletkező hulladékok típusait, jellegzetességeit, kezelésük és ártalmatlanításuk módjait. Megismeri, üzemelteti és karbantartja a gépállományt, irányítja és szervezi a munkálatokat, dokumentál. Teszi mindezt hazánk és az EU hatályos jogszabályainak ismeretében.

Képzési idő:  4 félév

Továbbtanulási lehetőségek a képzés teljesítése után: 

A szakképzés után lehetőség van bekapcsolódni a környezetgazdálkodási agrármérnök és a környezettan BSc képzésekbe meghatározott feltételekkel, kreditjóváírással.

Karrierlehetőségek a képzés teljesítése után:

Szakképesítésük jogosítja őket: önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági üzemekben, vállalkozásokban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, korszerű középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére.