Navigációs hivatkozások átugrása
Home
Dokumentumok
HálótervekExpand Hálótervek
Szakismertető 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
KÉMIA

Intézet neve: Földrajz és Környezettudományi Intézet
Tanszékek nevei: Kémia és Környezettan Intézeti Tanszék
Kapcsolattartó: Dr. Borzsák István
Telefon: 94/504-366, 94/504-310
E-mail: iborzsak@ttk.nyme.hu
Web oldal: http://ttk.nyme.hu/fldi/kemia

Az alapszak általános célkitűzései:

A képzés célja olyan vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható alapismeretekkel rendelkeznek és az alapfokozat birtokában alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelemi területeken.

A képzésről:

A képzés természettudományos alapozó ismeretekből (matematika, fizika, informatika,  környezetvédelem), szakmai törzsanyagból (általános, szervetlen, analitikai, alkalmazott, szerves és fizikai kémia), valamint a tanári szakirány differenciált szakmai ismereteiből áll. A képzést egy 6 hetes nyári szakmai gyakorlat egészíti ki, melyet elsősorban vállalatoknál vagy kutatóintézeteknél teljesíthetnek hallgatóink.

Szakirányok:

A szak saját szakiránnyal nem rendelkezik, de az intézmény által hirdetett egyéb specializációk a szak hallgatói számára szabadon választhatóak.

Érettségi követelmények:

Kettőt kell választani a következő tárgyak közül: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek)

Képzési idő: 6 félév

Önköltség összege: 175.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Továbbtanulás lehetséges a tanári mesterszakokon (MSc) (a minor szakkal párosítva) a tanári szakirányt elvégzők részére, illetve vegyész, anyagtudomány, gyógyszervegyész-mérnöki mesterszakon az ország különböző felsőoktatási intézményeiben.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A kémia alapszakon végzett vegyészek hasznos gyakorlati tudással kerülnek ki a munkaerőpiacra, hisz ismerik a különböző laboratóriumi módszereket, és az eszközök használatát. A végzettséggel megcélozható állások elsősorban a hagyományos vegyész, vegyészmérnök és a farmakológus. Végzett hallgatóink elhelyezkedhetnek a vegyipari és gyógyszeripari termelésben, akadémiai és ipari kutatóintézetekben, agrokémiai, élelmiszeripari, növényvédelmi, minőségbiztosítási, egészségügyi analitikai laboratóriumokban különböző mérési feladatok ellátására, vagy az állami szakhatóságoknál. Jelentősen megnövekedett az igény az utóbbi években a borászat területén a borászati kémikusokra is. Tanári szakirányt választó hallgatóinkat pedig az oktatási szektor várja.