Navigációs hivatkozások átugrása
Home
Dokumentumok
HálótervekExpand Hálótervek
Szakismertető 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
KÖRNYEZETTAN

Intézet neve: Földrajz és Környezettudományi Intézet
Tanszék neve: Kémia és Környezettan Intézeti Tanszék
Kapcsolattartó: Dr. habil. Béres Csilla PhD
Telefon: 94/504-480; 94/504-310
E-mail: csberes@ttk.nyme.hu
Web oldal: http://ttk.nyme.hu/fldi/kornyezettan

Az alapszak általános célkitűzései:

A képzés célja olyan alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére. Kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő (MSc) folytatásához.

A képzésről:

Az alapképzés természettudományi, társadalomtudományi és informatikai alapismereteket tartalmaz.

A szakmai törzsanyag:

környezettudományi alapismeretek modul (környezeti fizika, kémia, analitika, földrajz, ökológia, hidrobiológia), környezet- és természetvédelmi alapismeretek modul (környezetvédelem, környezettechnológia, környezet egészségtan, természetvédelem, környezetgazdaság, jog), környezettudományi monitorozási alapismeretek modul környezetminősítés, állapotértékelés). Differenciált szakmai ismeretek modul.

Szakirányok:

A szakirányok a differenciált képzési modul részét képezik. Környezetkutató szakon továbbtanulóknak környezettani választható tárgyak széles skáláját kínáljuk, melyek kiegészítik a kötelező alapképzésben tanult ismereteket, gyarapítják a laboratóriumi gyakorlatot. Természetvédelmi mérnöki továbbtanulóinknak a differenciált képzésben több biológia tárgy felvételét javasoljuk, melyet a biológia alapszak tárgyai közül vehetnek fel. Környezetvédelmi mérnök továbbtanulás esetén a kémia és fizika alapképzés tárgyainak felvételére is van lehetőség.

Érettségi követelmények:

Kettőt kell választani a következő tárgyak közül: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek)

Képzési idő: 6 félév

Önköltség összege: 175.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A tanári pályára készülők – második számú szakkal társítva – környezettan-tanár mesterszakon folytathatják tanulmányaikat, emellett a diploma lehetőséget ad más felsőoktatási intézményben az MSc tanulmányok folytatására: környezettan, technikatanár, környezetkutató, geográfus, geológus, környezeti informatikus, analitikus, meteorológus, ökológus szakokon.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A végzettek elhelyezkedhetnek a környezettudományhoz kapcsolódó kutatásokat és fejlesztéseket végző intézetekben, vagy azok eredményeit alkalmazó, feldolgozó, elsősorban környezet- és természetvédelemmel foglalkozó munkahelyeken: pl. erdészeteknél, civil szervezeteknél, zöld hatóságoknál, nemzeti parkoknál, erdei iskoláknál, szakigazgatási szerveknél. Részt vehetnek a szolgáltatói és ipari ágazat, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, az egészségügy, az önkormányzatok, vagy a természetvédelem területén jelentkező környezettudományi szakképzettséget igénylő feladatok megoldásában, de műszaki-technikai szakterületen is szükség van ilyen szakemberekre.