Navigációs hivatkozások átugrása
Home
Dokumentumok
HálótervekExpand Hálótervek
Szakismertető 
Intézet neve: Műszaki, Informatikai és Gazdaságtudományi Intézet
Kapcsolattartó:  Némethné Dr. Tömő Zsuzsanna
Telefon: 94/504-436
E-mail: ntzsuzsa@ttk.nyme.hu

A képzés általános célkitűzései:

A képzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azokat az ismeretanyagokat, amelyek középvezetői szin-ten szükségesek az idegenforgalomban végzett eredményes tevékenységhez. Célunk, hogy a hallga-tókban kialakuljon a bonyolult feladatokhoz, és ezek megoldásához szükséges komplex látásmód, problémamegoldó és kommunikációs készség, a szakmai morál.

A képzésről:

A követelmény teljesítése esetén a hallgatók az Országos Képzési Jegyzék jelenleg legmagasabb, de a főiskolai végzettséget megelőző szakképesítést szerezhetik meg. A végzettség birtokában idegenforgalmi munkaköröket (menedzserasszisztens, utazási irodavezető, egyéb idegenforgalmi ügyintéző) betölthetnek be, illetve szakmai irányú alapszakon végzett továbbtanulásra ad lehetőséget.

Szakirányok:

A képzés maga specializációnak tekinthető.

Képzési idő: 4 félév

Továbbtanulási lehetőségekek a képzés teljesítése után: 

A képzést sikeresen elvégző hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos tantárgyaikat későbbi, alapszakon végzett tanulmányaikba beszámítsák

Karrierlehetőségek a képzés teljesítése után:

Az idegenforgalmi szakmenedzser kis és közepes idegenforgalmi vállalkozásoknál vezetői, nagyvállalatoknál középvezetői vagy szakreferensi, közigazgatási intézményekben szakelőadói tevékenységet folytathat. Munkaterületei elsősorban utazási irodák, szállodák, kisvállalkozások, idegenforgalmi in-formációs és regionális fejlesztési feladatok körében biztosítható.