Navigációs hivatkozások átugrása
Home
Dokumentumok
Nappali tagozat hálóterve
Levelező tagozat hálóterve
Szakismertető 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
MATEMATIKA

Intézet neve: Matematika és Fizikai Intézet
Tanszék neve: Matematika Intézeti Tanszék
Kapcsolattartó: Dr. habil. Péntek Kálmán PhD
Telefon: 94/504-353
E-mail: pentek@ttk.nyme.hu
Web oldal: http://ttk.nyme.hu/mfi

Az alapszak általános célkitűzései:

Cél olyan matematikai ismeretek megszerzése, amelyek előkészítik az egyetemi mesterszak tanulmányait. A három éves alapszak alapokleveles matematikus képzettséget ad matematika tanári szakiránnyal, amely biztos alapokat nyújt a matematika tanári diploma elnyeréséhez. Mivel a szak tanterve gazdasági, ill. európai uniós tanulmányokat tartalmaz, a képesítés lehetőséget teremt a matematikai ismeretek hasznosítására a gazdasági életben.

A képzésről:

A képzés modulszerkezetben folyik, a modulok egymásra épülnek. Az alapozó ismeretek modul matematikai, informatikai, természettudományi, gazdasági, európai uniós és minőségmenedzsment alapjait nyújtja. A szakmai törzsanyag modul összefoglalja a matematikai törzsanyag fontosabb tárgyait. A szabadon választható tárgyak modul egyéni választás alapján lehetőséget nyújt bizonyos speciális matematikai ismeretek megszerzésére. A tanári modul a mesterszakon igényelt pszichológiai, neveléstudományi alapokat adja.

Szakirányok:

A szak saját szakiránnyal nem rendelkezik, de az intézmény által hirdetett egyéb specializációk a szak hallgatói számára szabadon választhatóak.

Érettségi követelmények:

Kettőt kell választani az alábbi tárgyak közül: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, természettudomány, szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek).

Képzési idő: 6 félév

Önköltség összege: 175.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A szak elvégzése jó alapot biztosít a tanári mesterfokozat elnyeréséhez. Az elsajátított matematikai ismeretek kreditpontjai beszámíthatók más olyan szakok elvégzésénél, ahol a matematika részét alkotja a képzésnek (pl. NymE mérnöktanári mesterszakjai, informatikai és közgazdaságtudományi mesterszakok).

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A matematika egyszerre művészet és tudomány, a gazdasági életben, a pénzügyi szférában is fontos szerepet játszik. A matematika magas óraszámú tárgy az iskolában, így érdemes a tanári szakirányt választani. Alapdiplomával a pedagógiai munka előkészítésében, szervezésében vehetnek részt. Szükség van rájuk az egyre szigorodó piaci körülmények között biztonsággal működni kívánó vállalatok gazdasági egységeinél. Ezen kívül kockázatelemzésben és statisztikában járatos matematikusok dolgoznak a biztosítók díjtételeinek megállapításánál, de sok matematikát használnak informatikai fejlesztő cégeknél és a műszaki területeken is.